zabawiać się


zabawiać się
Zabawić się cudzym, czyimś kosztem zob. koszt 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zabawiać się — I – zabawić się {{/stl 13}}{{stl 7}} bawić się przez jakiś czas; spędzać pewien czas na bawieniu się, rozrywce itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zabawiać się wesoło. Chodź, pójdziemy się zabawić. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zabawiać się — 1) Robić coś zbyt długo lub ślamazarnie Eng. To handle or tamper with something, especially slowly or sluggishly 2) Robić coś; zajmować się czymś Eng. To do something casually 3) Drażnić się z kimś; żartować sobie z kogoś; traktować kogoś… …   Słownik Polskiego slangu

  • zabawić się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zabawiać się I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zabawić — dk VIa, zabawićwię, zabawićwisz, zabawićbaw, zabawićwił, zabawićwiony zabawiać ndk I, zabawićam, zabawićasz, zabawićją, zabawićaj, zabawićał, zabawićany 1. częściej ndk «zajmować kogoś dostarczając mu rozrywki; uprzyjemniać komuś czas» Zabawiać… …   Słownik języka polskiego

  • kompania — ż I, DCMs. kompanianii; lm D. kompanianii (kompanianij) 1. «grono osób, znajomych, kolegów, spędzających wspólnie czas, np. w podróży, na zabawie, rozrywkach; towarzystwo» Liczna, dobrana, wesoła, męska kompania. Zabawiać się przy kieliszku w… …   Słownik języka polskiego

  • kpinka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. kpinkance; lm D. kpinkanek, {{/stl 8}}{{stl 7}}zdr. od rz. kpina: Zabawiać się kpinkami z kogoś. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nudzić — ndk VIa, nudzićdzę, nudzićdzisz, nudź, nudzićdził, nudzićdzony 1. «wywoływać uczucie nudy, znudzenia; być, stawać się nudnym, przykrzyć się» Nudzić kogoś gadulstwem, rozwlekłym opowiadaniem, wiecznymi wymówkami. Nudził słuchaczy zbędnymi… …   Słownik języka polskiego

  • bawić — ndk VIa, bawićwię, bawićwisz, baw, bawićwił, bawićwiony 1. «zajmować kogoś dostarczając mu rozrywki, uprzyjemniać komuś czas, zabawiać» Bawić dzieci. Bawić gości opowiadaniem dowcipów. Bawić kogoś rozmową. 2. «wprawiać w zadowolenie, w dobry… …   Słownik języka polskiego

  • rozmowa — ż IV, CMs. rozmowawie; lm D. rozmowamów «wzajemna wymiana myśli za pomocą słów; mówienie z kimś, rozmawianie, konwersacja, pogawędka» Cicha, krótka, miła, prywatna, przyjazna, serdeczna rozmowa. Banalna, interesująca, lekka, zdawkowa rozmowa.… …   Słownik języka polskiego

  • błazen — m IV, DB. błazenzna, Ms. błaźnie; lm M. te błazenzny a. ci błaźni 1. «aktor cyrkowy występujący w roli komicznej; klown» Błazen cyrkowy. Grać rolę błazna. 2. «człowiek zachowujący się niepoważnie, ośmieszający się, stający się pośmiewiskiem;… …   Słownik języka polskiego